Contenuto principale

Sul Primorski dnevnik Poljanka Dolhar scrive del concorso Ruzzier

 

 

LITERARNI NATEČAJ ELCA RUZZIER

ZBIRAJO ZGODBE ŽENSK, KI JIH NE GRE POZABITI

 

Trst - Elca Ruzzier je bila med vidnejšimi predstavnicami tržaškega ženskega gibanja in ustanoviteljica združenja GOAP, ki nudi pomoč ženskam, žrtvam nasilja. Vztrajno si je tudi prizadevala za ustanovitev tržaškega mednarodnega doma žensk, kjer po njej nosi ime dokumentacijski center, V spomin na Elco Ruzzier, ki je v svojem angažiranem življenju uspešno pletla vezi, izkazovala solidarnost in s pozitivnim pristopom reševala problematične situacije, vsako drugo leto prirejajo tudi literarni natečaj “Una donna da non dimenticare” (Ženska, ki je ne gre pozabiti). Cilj natečaja je izpostaviti lik žensk, “ki jih ne gre pozabiti”, življenjske zgodbe tistih posameznic, ki so pustile sled v svojem okolju – družinskem, političnem, delovnem, kulturnem, vaškem.

Natečaj je razdeljen v dve kategoriji: avtorice in avtorji, ki niso še dopolnili 21. leta, in starejši. Vsakdo lahko sodeluje z enim pisnim prispevkom, ki naj se nanaša na resnično življenjsko zgodbo, dolžina besedila naj bo omejena med 5000 in 14.000 znaki. Predložena besedila so lahko tudi v furlanščini, slovenščini ali drugih jezikih, opremljena pa morajo biti z italijanskim prevodom. Rok za oddajo besedil poteče 30. junija, pravilnik je na voljo na spletni strani tržaškega mednarodnega doma žensk in založbe Vita Activa, ki bo nagrajene pripovedi tudi objavila v priložnostni antologiji. Tržaško založbo je pred nekaj leti ustanovila skupina žensk, zaljubljenih v knjige, in je doslej izdala že zavidljivo število knjig, V načrtu ima tudi zbirko pravljic Marka Kravosa, ki jih je v italijanščino prevedla Darja Betocchi. (pd)

 

CONCORSO LETTERARIO ELCA RUZZIER

RACCOLGONO STORIE DI DONNE DA NON DIMENTICARE

 

Trieste - Elca Ruzzier fu tra le più importanti esponenti del movimento femminile triestino e la fondatrice del GOAP, associazione che offre aiuto alle donne vittime di violenze. Fu anche tenacemente impegnata nell’istituzione della Casa internazionale delle donne di Trieste, il cui Centro di documentazione porta il suo nome. E proprio per ricordare la sua vita impegnata, la sua indiscussa capacità di intrecciare rapporti, il suo senso di solidarietà e l’approccio positivo nel risolvere situazioni difficili è stato istituito il concorso letterario biennale “Una donna da non dimenticare”. Lo scopo del concorso è far risaltare figure di donne da non dimenticare, appunto, storie di quante hanno lasciato un’impronta nel loro ambito – famigliare, politico, lavorativo, culturale, del loro luogo natio.
Il concorso è suddiviso in due categorie: autrici e autori sotto ai 21 anni e quelli dai 21 in poi. Ciascun concorrente può partecipare con un singolo scritto che comprenda una storia veramente accaduta, il testo deve essere compreso fra i 5000 ed i 14000 caratteri. I testi proposti possono essere redatti anche in friulano, sloveno o altre lingue, ferma restando la previa traduzione. Il termine per la consegna dei testi scade il 30 giugno, il regolamento è consultabile sul sito della Casa internazionale delle donne ovvero quello di Vita Activa – che premia i racconti vincenti pubblicandoli in un’apposita antologia. La casa editrice fu fondata qualche anno fa da un gruppo di donne amanti dei libri ed ha finora pubblicato un invidiabile numero di opere. E’ di prossima pubblicazione anche una raccolta di fiabe di Marko Kravos, tradotte in italiano da Darja Betocchi.
(pd)